Voor de kust van Nigeria zijn voor enkele Offshore platformen voor Total Parijs A60 deuren vervangen door Thormarine. Deze platformen zijn allen in gebruik voor het Ofon veld welke door Total wordt geëxploiteerd. In nauwe samenwerking met onze lokale agent zijn alle projecten inmiddels met succes afgerond. Wij danken Carmel Platform Services voor de realisatie van dit geheel.